Regnskapskalender 2013

 
 

 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Terminoppgave
skattetrekk/
arb.giveravgift - papiroppg
15.   15.   15.   15.   16.   15.  
Terminoppgave skattetrekk/ arb.giveravgift - levering via altinn.no 15.   15.   15.   15.   16.   15.  

Betaling skattetrekk og arb.giveravgift

15.   15.   15.   15.   16.   15.  

Terminoppgave MVA og betaling av MVA

  11.   10.   10.   31.   10.   10.

Betaling forskuddsskatt

    15.   15.       16.   15.  
Siste frist aksjonærregister-oppgaven på papir 31.                      
Siste frist aksjonærregister-oppgaven via altinn.no   1.                    
Levering lønns- og trekkoppgaver på papir 20.                      
Levering lønns- og trekkoppgave via altinn/CD 31.                      
Siste frist innsedning av selvangivelse for næringsdrivende elektronisk          31.              
Siste frist årsregnskap og årsberetning            30.            
Siste frist årsregnskap og årsberetning til Brønnøysund              31.          
 

Er forfall på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Innlevering av regnskapsbilag er normalt senest 15 dager etter periodens utløp. Lønnsbilag er 3 dager før utlønning.

Etterskuddsskatt betales over tre terminer. Dette gjør at to tredjedeler må betales i de to første terminene. Siste termin er avhengig av når ligningen blir lagt ut. Vanligvis blir ligningen for aksjeselskaper lagt ut 1. november. Forfall er minst tre uker etter utlegging av ligningen.